Mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas


22-Nov-2020 03:46

mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas-55

advice dating much younger man

Isa rin siya sa mga signatories ng kasunduang “Biak-na-Bato” noong Nobyembre, 1, 1897.

Ito ay pansamantalang pagtigil ng labanan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Kastila, nguni’t isa sa kondisyon ng kasunduang ito ay ang pagpapatapon kina Aguinaldo at Diaz sa Hong Kong.

Noong 1857, lumipat ang kanyang pamilya sa Tayug, Pangasinan.Noong sumiklab ang digmaang Pilipino-Americano (1899-1902), muling nagsilbi si Diaz sa Philippine Army bilang koronel.Sumailalim siya kay Artemio Ricarte at mamaya, kay Antonio Luna, parehong mga sikat na Ilocano generals.Si Valentin Diaz ang nagsilbing ingat-yaman ng KATIPUNAN.

Noong sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Kastila, lumaban si Diaz bilang isang rebolusyonaryo sa hukbo ni Andres Bonifacio.

Noong Hulyo 6, 1892, binuwag na ang La Liga dahil sa pagka-aresto ni Dr.